ПОРИ

Отвори або канали в гірській породі, не заповнені твердою речовиною. Бувають ізольовані і взаємопов’язані. Сукупність П. в породі називають поровим простором, тоді як частку об’єму порового простору в загальному об’ємі породи – пористістю.
Рис. 1. Пори (фіолетовий колір) у плейстоценових відкладах Багамських островів