ПОЛЬОВІ ШПАТИ

Розділ: 
[від нім. Feld – поле + гр. spat – пластина] група широко розповсюджених мінералів, каркасних алюмосилікатів калію, натрію, кальцію. Найбільш відомими П.Ш. є: альбіт, амазоніт, лабрадор, мікроклін, ортоклаз. Поділяються на дві підгрупи: калі-натрові, або лужні та натрово-кальцієві, або плагіоклази. Серед лужних П.Ш. виділяють ортоклаз та мікроклін. Мають переважно світлі кольори. Блиск скляний. Твердість 6. Густина 2,5-2,9. П.Ш. – важливі, найбільш розповсюджені породотвірні мінерали, головні компоненти магматичних та багатьох метаморфічних порід. Складають більше 50% маси земної кори. Близько 60% П.Ш. знаходиться у магматичних породах, 30% – у метаморфічних та 10% – в осадових. Високоякісні П.Ш. містяться в пегматитових жилах, а також аплітах, польовошпатових пісках, змінених гранітах, ліпаритах та ін. Використовуються переважно в скляній і керамічній промисловостях.