ПОДИ

Полігенетичні (переважно суфозійно-просадкові) відносно великі округлі плоскодонні й замкнені западини в лесових породах із добре вираженими схилами різної крутизни. На відміну від степових блюдець мають більшу площу (понад 1 км2) та сформовану навколо них ерозійну мережу. В Україні П. поширені в межах лесово-акумулятивних рівнин Причорноморської низовини.