ПЛАНКТОН

[від гр. plankton – той, що блукає] – сукупність морських, здебільшого дрібних організмів, що пасивно переміщуються в приповерхневій товщі води під впливом течій і хвиль (на відміну від нектону). До них належать форамініфери, радіолярії, діатомові водорості та ін. Впродовж тривалого періоду П. відіграє важливу роль у осадконакопиченні, як джерело біогенних частинок і органічної речовини. Викопні представники П. використовуються для стратиграфічного розчленування осадових товщ.