ПІРОКСЕНІТИ

Розділ: 
[від гр. pyr – вогонь, xenos – чужий] – повнокристалічні ультраосновні безпольовошпатові інтрузивні магматичні породи, які вміщують більше 60% піроксенів. В якості породотвірних мінералів можуть бути присутні також гранат, ільменіт, олівін, слюда, шпінель, плагіоклаз. Акцесорні мінерали – магнетит, хромшпінель. Колір зеленувато-сірий, чорний. Структура повнокристалічна, рівномірно кристалічна, середньо- і крупнозерниста. Текстура масивна, часто афанітова (щільна), іноді порфіровидна. Розповсюджені в складчастих областях в невеликих інтрузивних масивах поряд з перидотитами, габро і норитами, а також серед лужних базальтів і кімберлітів. На території України П. зустрічаються в межах Волинського, Дністровсько-Бузького, Придніпровського та Приазовського мегаблоків Українського щита. З П. пов’язані родовища руд платинових металів, в яких зустрічаються золото і сульфіди нікелю й міді.
Рис. 1. Піроксеніт. Нижня Сілезія, Польща