ПІДЗЕМНЕ СХОВИЩЕ ГАЗУ

Геологічна пастка для зберігання газу і регулювання його подачі. Головною перевагою П.С.Г. над наземними сховищами є їх значна ємкість – сотні млн м3. Газ зберігається у газоподібному (тиск 5-12 Мпа), або у зрідженому стані (тиск 0,8-1 МПа). Розрізняють пористі та порожнисті П.С.Г. До пористих належать виснажені газові, газоконденсатні, газонафтові та нафтові родовища, водоносні пласти, а також поклади негорючих газів. Порожнисті П.С.Г. включають підземні порожнини, що створені у відкладах кам’яної солі (найбільша кількість), у практично непроникних гірських породах (гіпс, граніт, гіпс та ін.), у покинутих шахтах, кар’єрах та ін. гірничих виробках. Велика кількість П.С.Г. знаходиться у виснажених газових або газоконденсатних ро-довищах. Їх створюють шляхом закачування газу через свердловини у виснажений продуктивний пласт. Та-кож значна кількість П.С.Г. розміщена у водоносних пластах, де вода з порового простору витісняється газом. Перше П.С.Г. було побудоване в 1915 р. Найбільший розвиток П.С.Г. отримали в США. Великі сховища побудовані також у Росії, Канаді, Україні, Франції, Великобританії, Ні-меччині, Італії, Японії. Комплекс українських П.С.Г. за потужністю другий (за Росією) у Європі. Він забезпечує закачування і відбір понад 30 млрд м3 газу за сезон. Синонім – газосховище підземне.