ПЕТРОГЕНЕЗ

[від гр. petros – камінь, genesis – походження, утворення] – сукупність процесів, які зумовлюють формування гірських порід. У більш вузькому значенні використовується стосовно магматичних та метаморфічних порід. Для осадових порід частіше використовують термін літогенез.