ПЕРІОД

[від гр. periodos – кругообіг] – в історичній геології одиниця відносної геохронологічної (геоісторичної) шкали, яка відповідає тривалому етапу розвитку Землі (понад 20 млн рр.) і є складовою ери. В межах періоду виділяють епохи і віки. Впродовж П. утворюється окрема система відкладів. Наприклад: кембрійський П., девонський П., тріасовий П.