ПЕРИГЛЯЦІЙНА ЗОНА

[від гр. peri – навколо, поблизу; лат. glacies – лід + гр. zone – пояс] – див. зона перигляційна.