ПАХОЕХОЕ ЛАВА

[від гавайської назви] – гавайська назва слабков’язкого потоку гарячої (>11000C) лави базальтового складу, яка на поверхні утворює характерні форми (складки, здимання, канати тощо). Формування останніх зумовлено тим, що тонка кірка на поверхні лави деформується під впливом гарячого матеріалу, який рухається під нею. За змістом термін протилежний терміну „аа-лава”, на відміну від якого має дуже низьку в’язкість, незначний вміст летких компонентів і порфірових вкраплень та порівняно високу температуру. Різновидом П.Л. є канатна лава. Синоніми: хвиляста лава, пахойхой лава, пехуху лава.