ПАСТКА НАФТИ І ГАЗУ

Частина природного резервуара вуглеводнів, здатна утримувати скупчення нафти і газу завдяки їх екрануванню непроникливими породами. Елементами П.Н.Г. є колектор, покришка і екран. Наявність пастки - необхідна умова формування покладів нафти і газу. Виделяють дві основні групи пасток: структурні і неструктурні. Серед структурних виділяють плікативні та дизюнктивні, серед неструктурних - стратиграфічні та літологічні.
Рис. 1. Диз'юнктивна пастка (червоний колір)
Рис. 2. Плікативна пастка (червоний колір)