ПАЛІНГЕНЕЗ

[від гр. palin – знову, назад, genesis – походження, народження] – сукупність ультраметаморфічних процесів утворення магми (переважно гранітного складу) в результаті повного або часткового (вибіркового) переплавлення магматичних або метаморфічних порід у глибинних зонах земної кори. Термін уведений фінським геологом Я.І. Судерхольмом у 1907 р. Із підніманням палінгенних магм пов'язують утворення орогенних інтрузивів і діапірів.