ПАЛЕОЦЕНОВИЙ ВІДДІЛ

[від гр. palaios – давній, kainos – новий] – нижній відділ палеогенової системи кайнозойської ератеми. Виділений і обґрунтований нім. палеонтологом В.Ф. Шимпером (1874). Включає три яруси: данський, зеландський, тенетський. В Криму стратиграфічними аналогами зеландського ярусу є інкерманський, а тенетського – качинський. Два нижніх яруси представлені вапняками: датський – переважно мшанковими; зеландський (інкерманський) – форамініферовими. Тенетський (качинський) ярус схарактеризований морськими пісками, мергелями з прошарками вапняків. В межах Карпатської скланчастої споруди П.В. представлений флішевою товщею.
Таблиця 1: Палеоценовий відділ у складі палеогенової системи, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Система Відділ Ярус Вік, млн
рр. тому
  Палеогенова   Олігоценовий  Хаттський  28,1—23,03
 Рюпельський  33,9—28,1
  Еоценовий  Приабонський  37,8—33,9
 Бартонський  41,2—37,8
 Лютецький  47,8—41,2
 Іпрський  56,0—47,8
  Палеоценовий  Танетський  59,2—56,0
 Зеландський  61,6—59,2
 Данський 66,0—61,6