ПАЛЕОЦЕНОВА ЕПОХА

[від гр. palaios – давній, kainos – новий + гр. epoche – зупинка, визначений час] – рання епоха палеогенового періоду (65,0-54,9 млн рр. тому). У складі П.Е. виділено датський, монський і тенетський віки. В П.Е. існували лише Тихоокеанський та Середземноморський геосинклінальні пояси, в межах яких накопичувалися потужні товщі осадових і осадово-вулканогенних відкладів. У Пд. півкулі продовжувався розпад суперплатформи Гондвани. У Пн. півкулі виділялися великі Євразійський та Північноамериканський материки, розмежовані ще не до кінця сформованою западиною Атлантичного океану. В П.Е. продовжується (початок – маастрихтський вік крейди) ларамійська фаза альпійської складчастості, яка супроводжувалася інтенсивною тектоно-магматичною активізацією не тільки в межах ліквідованих геосинклінальних областях, де виникли гірські споруди, а й на багатьох платформах. Характерною рисою П.Е. є розширення океану Тетіс, що простягався від Гібралтару до Індонезії. З цією тепловодною океанічною акваторією пов’язані трансгресії епіконтинентальних морів, які поширювалися на теренах суміжних платформ Європи, Зх. Сибіру, Пн. Африки, Аравії, Середньої Азії. У П.Е. розширюється акваторія Атлантичного океану, відбувається переважно карбонатна седиментація, подекуди фіксується активний вулканізм, накопичуються глибоководні глини. В центральній частині Індійського океану знаходився серединно-океанічний хребет, східну частину займала глибоководна улоговина, в західній – уздовж Африки в глибоководних западинах накопичувалися продукти розмиву континенту. В Тихому океані найбільші товщі осадків накопичувалися в районі екватора. Упродовж П.Е. мала місце тектоно-магматична активність Українського щита, зокрема в межах Середньодніпровської тектоно-магматичної кільцевої структури (Канівські дислокації, Смілянська рифтова зона, Бовтиська кільцева вулкано-тектонічна структура тощо). В П.Е. суттєво підвищуються (до 22-260) середньорічні температури повітря в області Тетісу. Кліматичні умови на теренах Східноєвропейської платформи і суміжних регіонів визначались існуванням епіконтинентального морського басейну – Палеоценового моря Архангельського. Він являв собою велетенську протоку, що простягалася від Пн. Європи до відрогів Кавказу і Уралу. Про його тепловодність свідчать рештки коралів, кокколітофорид, акул, радіолярій, діатомей, а також склад глинистих мінералів та карбонатність відкладів. На території України П.Е. відрізнявся таласократичністю. Морські басейни півдня (Крим, Причорномор’я) періодично з’єднувалися з північними. акваторіями (Дніпровсько-Донецька западина). В межах Карпатської геосинкліналі в морській акваторії утворювалися потужні флішеві товщі. Вологий тропічний клімат сприяв формуванню вугленосних відкладів (зокрема в межах Дніпровського буровугільного басейну).
Таблиця 1: Палеоценова епоха у складі палеогенового періоду, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Період Епоха Вік Час, млн
рр. тому
  Палеогеновий   Олігоценова  Хаттський  28,1—23,03
 Рюпельський  33,9—28,1
  Еоценова  Приабонський  37,8—33,9
 Бартонський  41,2—37,8
 Лютецький  47,8—41,2
 Іпрський  56,0—47,8
  Палеоценова  Танетський  59,2—56,0
 Зеландськй  61,6—59,2
 Данський 66,0—61,6