ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙ

[від гр. palaios – давній, proteros – первинний; zoe – життя] – скорочена назва палепротерозойської ери і палеопротерозойської ератеми за Міжнародною хроностратиграфічною шкалою.