ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

[від гр. palaios – давній, ontos – істота, logos – наука] – наука, яка вивчає історію розвитку рослинного та тваринного світу минулих геологічних епох на основі аналізу викопних решток організмів. В результаті вивчення викопних організмів встановлюється вік порід та виділяються стратиграфічні одиниці.