ПАЛЕОБІОГЕОГРАФІЯ

[від гр. palaios – давній, bios – життя, geographia – географія] – наука, яка вивчає закономірності географічного розповсюдження рослин і тварин у геологічному минулому.