ОСТРІВНА ДУГА

У тектоніці - структурний комплекс, який є складовою активної перехідної зони від континенту до океану. Це ланцюгова система острівних або підводних височин (хребтів), яка відокремлює котловину окраїнного моря від глибоководного жолоба. Для О.Д. характерна висока тектонічна активність, що проявляється в інтенсивних рухах земної кори, потужних землетрусах та виверженнях вулканів. Згідно теорії літосферних плит О.Д. сформувалася в результаті процесів субдукції – сходження океанічної та материкової плит. О.Д. найбільш розповсюджені на зх. та пд.-зх. окраїні Тихого океану.