ОСАДОВИЙ ШАР

Верхній шар земної кори, складений переважно осадовими породами. Потужність, склад і вік порід О.Ш. змінюється залежно від типу земної кори. О.Ш. океанічної земної кори складається переважно з пухких глинистих, а також карбонатних і кременистих відкладів потужністю декілька сот метрів, рідко до 1 км. Їх вік не перевищує 170-180 млн рр. (до середньої юри). В межах континентів О.Ш. має різноманітний склад і потужність, яка змінюється від 0 (на щитах) до 5 (10) км на платформах і до 15-20 км в тектонічних прогинах гірських споруд. Вік порід – від нижньопротерозойського до четвертинного. В межах острівних дуг, де розповсюджений субконтинентальний тип земної кори, О.Ш. має потужність від 0,5 до 5 км (в середньому 2-3 км). Характерним є значний вміст вулканогенних порід. О.Ш. субокеанічної кори (западини внутрішньоконтинентальних морів) відрізняється значною потужністю – 4-10 км і більше.