ОСАДКОУТВОРЕННЯ

Сукупність сучасних природних процесів взаємодії літосфери з атмосферою, гідросферою, біосферою та космічним простором, в результаті яких утворюються осадки. Головним джерелом матеріалу є більш давні пухкі осадові й кристалічні породи. В ході О. відбувається: 1) перерозподіл речовини літосфери на поверхні Землі; 2) обмін речовиною та енергією з іншими геосферами; 3) поглинання та поховання зв’язаної сонячної енергії та речовини, що надходять до Землі з космосу. Це ритмічний процес, контрольований тектонічними і кліматичними змінами. Час накопичення осадків значно менший від часу перерв, які є характерною особливістю О. Перерви дають можливість встановлювати межі між стратонами. Синонім – седиментація.