ОРТОГНЕЙС

Розділ: 
[від гр. orthos – прямий, правильний; нім. Gneis – гнейс] – гнейс, утворений в результаті регіонального метаморфізму магматичної породи.