ОКСИДИ ПРИРОДНІ

Розділ: 
[англ. natural oxides; нім. naturliche Oxide; фр. oxydes naturels; ісп. oxidos naturales] - поширений у земній корі (близько 17% маси) клас мінералів, які є природними хімічними сполуками елементів (переважно металів) з оксигеном (киснем). Нараховують близько 300 мінеральних видів О. Найбільш поширені оксиди Si, Fe, Mn, Al; в меншій мірі – Ca, U. До цього класу належать також гідроксиди та оксигідрати. Утворення О. пов’язане з ендогенними, екзогенними і метаморфогенними процесами. Серед О. виділяють породотвірні (напр., кварц), а також акцесорні (магнетит, ільменіт, рутил та ін.) мінерали.
Див.: