ОЗОКЕРИТ

[від гр. ozo – пахну, keros – віск] – осадова органогенна порода, твердий природний світлозабарвлений бітум. Колір жовтий, бурий, буро-червоний. Консистенція – від м’якої, пластичної до твердої, крихкої. Густина від 0,85 до 0,97, частіше 0,91-0,95. Є сумішшю вуглеводнів парафінового ряду. Утворюється з нафти при випаровуванні легколетких компонентів. Зустрічається у формі жильних скупчень або пластів. В останніх заповнює поровий простір. На території України більшість родовищ О. зосереджена в Передкарпатській нафтогазоносній області, де вони пов’язані з міоценовими відкладами. У Львівській області розміщені найбільші у світі Бориславське і Трускавецьке родовища О. Синонім - гірський воск.
Див.: 
Рис. 1. Шматок озокериту із копальні в Юті, США