НУКЛІДИ

[від лат. nucleus – ядро] – сукупність однакових атомів хімічних елементів з відповідною кількістю протонів і нейтронів, а також ядром, що має відповідний енергетичний стан. Н., що мають однаковий атомний номер (мають однакову кількість протонів) називаються ізотопами. Поділяються на стабільні і радіоактивні (радіонукліди). Останні шляхом радіоактивних перетворень переходять в інші Н. Радіонукліди активно використовуються в геології для визначення абсолютного віку порід.