НОВОУТВОРЕННЯ

Розділ: 
У петрології мінерали та їх агрегати, які з’явились в гірській породі після її утворення під впливом метасоматичних, гідротермальних, гідрогенних, техногенних та ін. процесів. Відрізняються складом і структурою від первинних порід і мінералів. В осадових породах до Н. відносяться всі діагенетичні й епігенетичні конкреції, секреції, прожилки, нальоти, вицвіти, дендрити та ін. В магматичних породах – мінерали, утворені в результаті постмагматичних процесів.