НІФЕ

[від назви хімічних елементів Ni та Fe] – за першою оболонковою геохімічною моделлю внутрішньої будови Землі Е. Зюсса (1909) та В.М. Гольдшмідта (1924), назва ядра, яке за тогочасними уявленнями складалося з нікелю і феруму (заліза). Незважаючи на переважно історичне значення, термін „ніфе” іноді використовується й зараз.