НЕОПРОТЕРОЗОЙ

[від гр. neos – новий, proteros – первинний; zoe – життя] – скорочена назва неопротерозойської ери і неопротерозойської ератеми згідно Міжнародної хроностратиграфічної шкали.
Рис. 1. Неопротерозой у складі протерозойського еону, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Еон Ера Період
Вік (початок-кінець)
млн років
Протерозой Неопротерозой  Едіакарій 635 - 541
  Кріогеній 720 - 635
  Тоній 1000 - 720
Мезопротерозой   Стеній 1200 - 1000
  Ектазій 1400 - 1200
  Калімій 1600 - 1400
Палеопротерозой   Статерій 1800 - 1600
  Орозірій 2050 - 1800
  Ріасій 2300 - 2050
  Сидерій 2500 - 2300