НЕОГЕН

[від гр. neos – новий, genos – народження, вік] – скорочена назва неогенової системи та неогенового періоду.