НЕКТОН

[від гр. nektos – той, що плаває] – сукупність активно плаваючих водних організмів, які мають здатність долати силу течії (на відміну від планктону). Наприклад: риби, медузи, кити. У викопному стані Н. використовується для стратиграфічного розчленування товщ порід.