НАШАРУВАННЯ

Явище зміни в розрізі осадових товщ одних пластів (шарів) іншими. Первинне, непорушене Н., як правило, горизонтальне. Під впливом тектонічних рухів може стати нахиленим (моноклінальним), складчастим або розривним. Синонім – наверствування.