НАФТА

[від „нафата”, що мовою народів Малої Азії означає просочуватися] – масляниста рідина, природний концентрат вуглеводнів частіше буро-чорного кольору з характерним запахом. Густина 0,73-1,04. Склад: карбон (вуглець) 84-85%, гыдроген (водень) 12-14%, нітроген (азот) 4-5%. Часто зустрічається разом з природним газом. Родовища Н. переважно пов’язані з передгірськими та міжгірськими прогинами, а також із западинами на платформах. Вмісними породами є піски, пісковики, вапняки. Виділяють дві основні теорії походження Н.: 1. Органічна, згідно якої Н. утворилась з решток організмів, які нагромаджувались на дні водних басейнів. 2. Неорганічна, яка пов’язує утворення Н. із газоподібними вуглеводнями, що надходять з мантії Землі. За цінністю та об’ємами використання Н. посідає перші місця серед вуглеводнів.
Рис. 1. Нафта
Рис. 2. Нафтова свердловина
Рис. 1. Країни - видобувники нафти