НАЖДАК

Розділ: 
Тонко- і дрібнозерниста метаморфічна гірська порода чорного, чорно-сірого і темно-зеленого кольору, яка складається із зерен корунду з домішками магнетиту, гематиту, піриту та ін. мінералів. Використовується як низькосортний абразивний матеріал.
Рис. 1. Природний наждак