МІНЕРАЛИ АМОРФНІ

Розділ: 
[фр. mineral від давньолат. minera – руда + гр. amorphos – безформний] мінерали, в яких структурні елементи (атоми, іони, молекули) розміщені хаотично (кристалічна гратка відсутня). Протилежне – мінерали кристалічні.