МІКРОРЕЛЬЄФ

[від гр. mikros – малий, дрібний, фр. relief – опуклість] – дрібні форми рельєфу, що є складовими макро- чи мезорельєфу – піщані горби, невеликі карстові лійки, поди, берегові вали та ін. Сформований під впливом екзогенних рельєфоутворювальних факторів.