МІГМАТИТ

Розділ: 
[від гр. migmatos – суміш] метаморфічна порода, яка складається з двох різнорідних частин: більш давнього субстрату і новоствореного жильного матеріалу. Утворюється в процесі мігматизації. Для М. характерна значна кількість генетичних різновидів. Різноманітні форми виділення і взаємовідношення субстрату і жильної речовини М. зумовлюють появу численних структурних різновидів. Викоритовується як сировина для бутового каменю.
Рис. 1. Мігматит