МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД (ҐРУНТІВ)

Властивості порід (ґрунтів), пов’язані зі здатністю змінювати форму, розміри та суцільність під впливом механічних навантажень, що є результатом дії природних (тектонічні рухи, гідростатичний тиск тощо), або техногенних факторів (різання, навантаження, вибухи тощо). Розрізняють такі різновиди М.В.П.: пружні, пластичні, міцнісні та реологічні. Механічні навантаження зумовлюють в гірських породах (ґрунтах) напруження і деформації. Вивчення М.В.П. необхідне при проектуванні будівництва та експлуатації різноманітних споруд, розробленні корисних копалин, прогнозі небезпечних екзогенних процесів (зсувів, обвалів, просадок та ін.) тощо.