МЕТОДИ АБСОЛЮТНОЇ ГЕОХРОНОЛОГІЇ

[від гр. methodos – спосіб пізнання + лат. absolutus – необмежений, безумовний + гр. geo – Земля, chronos – час, logos – вчення, наука] – методи визначення абсолютного віку гірських порід, які пов’язані з процесом розпаду радіоактивних елементів. В якості еталону геологічного часу використовується постійна швидкість їх розпаду. Найбільш розповсюдженими є уран-свинцевий, калій-аргоновий, вуглецевий методи. Завдяки М.А.Г. розроблена шкала абсолютної геохронології, встановлена тривалість геологічних ер, періодів, епох тощо.