МЕТАСОМАТОЗ

[від гр. meta – після, somatos – тіло] – процес зміни (заміщення) гірських порід і мінералів під впливом активних розчинів (рідких чи газових). Розглядається як різновид метаморфізму зі зміною хімічного складу, під час якого розчинення первинних мінералів і утворення нових відбувається майже одночасно, що обумовлює збереження твердого стану і об’єму породи. Розрізняють М. магматичної стадії, який супроводжує впровадження магми та М. постмагматичний, пов’язаний з періодом охолодження гірських порід. У процесі охолодження гарячих розчинів змінюється їх хімічний склад. За характером впливу розчинів на породи виділяють наступні різновиди М.: кременисто-лужний, лужний, кислотний, карбонатний, магнезіально-залізняний та ін. До продуктів М. належать скарни, грейзени, карбонатити, метасоматити та ін. породи. В процесі М. сформувалася значна кількість рудних родовищ. Синонім - метаморфізм гідротермальний.