МЕТАСОМАТИЧНІ ПОРОДИ

Розділ: 
[від гр. meta – після, somatos – тіло] – гірські породи, які утворилися під впливом метасоматозу. Виділяють три стадії утворення М.П.: ранню лужну (скарни), кислотну (грейзени і вторинні кварцити) та пізню лужну (березит, лиственіт).