МЕТАМОРФІЗМ РЕГІОНАЛЬНИЙ

[від гр. metamorphoosis – перетворення, лат. regio - країна, область * англ. regional metamorphism of rocks; нім. regionale Methamorphose der Gesteine; фр. metamorphisme regional des roches; ісп. metamorfismo regional de rocas] – сукупність змін мінерального складу і структури гірських  порід, зумовлених температурою, тиском і глибинними розчинами. Проявляється на великих площах у зв’язку з формуванням западин у межах рухомих поясів і зануренням шарів порід на значні глибини в земну кору. Відбувається за умови відсутності впливу магми. Залежно від глибини (тиску) і температури виділяють фації регіонального метаморфізму: цеолітову (Т = 100-2500, Р = 1-3 кбар); зеленосланцеву (250-3500, 5-9 кбар);  амфіболітову (550-7000, 4-10 кбар); гранулітову (750-10000, 4-13 кбар). В області глачних глибин (підвищених тисків, > 7 кбар) виділяють низькотемпературні глаукофае-сланцьову (< 5000) і еклогітову (500-9000) фації. Під час М.Р. утворюються філіти, кварцити, кристалічні сланці, мармури, гнейси, амфіболіти тощо.