МЕТАМОРФІЗМ ЛОКАЛЬНИЙ

[від гр. metamorphoosis – перетворення + лат. lokalis – місцевий] – різновид метаморфізму, який проявляється в обмеженому об’ємі порід. Різновидами М.Л. є дислокаційний (динамометаморфізм), контактовий, ударний, гідротермальний та ін. Протилежне – метаморфізм регіональний.