МЕТАМОРФІЗМ КОНТАКТОВИЙ

[від гр. metamorphoosis – перетворення] – різновид метаморфізму локального, сукупність процесів зміни структури та мінерального (іноді навіть хімічного) складу гірських порід у відносно вузьких (до перших км) зонах їх контакту з інтрузивним магматичним тілом. Головний фактор М.К. – висока температура (300-12000 С), хоча часто він супроводжується метасоматозом. Інтенсивність процесу залежить від розмірів, форми і температури інтрузивного тіла, відстані від контакту, глибини залягання. Типовими продуктами М.К. є роговики, мармури, скарни.