МЕТАМОРФІЗМ ДИСЛОКАЦІЙНИЙ

[від гр. metamorphoosis – перетворення + лат. dislocation – зміщення] – синонім динамометаморфізму.