МЕТАБАЗИТИ

Розділ: 
[від гр. meta – після, basis – основність] – загальна назва метаморфізованих магматичних порід основного складу (габро, діабазів та ін.).