МЕНІЛІТОВА СВІТА

[від фр. Menilontant – назви місцевості поблизу Парижа]літостратиграфічний підрозділ олігоцен-міоценових відкладів складчастих Карпат і Передкарпатського прогину. Початково виділена австрійським мінералогом і геологом Ернстом Глокером під назвою «менілітові сланці». Загальна потужність – від десятків метрів до 1200 м. Назва походить від мінералу меніліту - бітумінорзного різновиду опалу, який входить до складу чорних аргілітів. Останні є головною складовою товщі менілітової світи, яка залягає згідно на бистрицькій світі, а перекривається незгідно глинистими відкладами поляницької світи. За літологічними ознаками поділяється на три підсвіти: нижньоменілітову (чорні аргіліти, сірі пісковики потужністю 100-500 м), середньоменілітову або лоп’янецьку (сірі вапнисті аргіліти з прошарками чорних аргілітів, алевролітів, пісковиків потужністю 250-300 м) і верхньоменілітову (темно-коричневі та чорні аргіліти з лінзами сидеритів та прошарками алевролітів та пісковиків потужністю до 1200 м). Викопні рештки: губки, молюски, форамініфери, діатомеї, мшанки, кістяки риб, краби, нумуліти. Найбільш повно відслонюється в межиріччі рік Бистриці Надвірнянської і Стрия. Стратотип знаходиться в с. Верхній Струтинь на р. Чечві в Українських Карпатах. М.С. вважається материнською світою для нафтових і газових родовищ Передкарпаття. Румунські геологи називають відклади менілітово світи "дезоділовими" сланцями".
Див.: 
Рис. 1. Відслонення порід менілітової світи на правому березі р. Опір поблизу м. Сколе Львівської обл. Скибова зона Карпат
Рис. 2. Відслонення шарів порід менілітової світи в руслі річки Опір. Скибова зона Українських Карпат
Рис. 3. Розташування стратотипу Менілітової світи (виділено червоним)