МЕЗОПРОТЕРОЗОЙ

[від гр. від гр. mesos – середній, проміжний; proteros – первинний; zoe – життя] – скорочена назва мезопротерозойської ери і мезопротерозойської ератеми.