МЕЗОРЕЛЬЄФ

[від гр. mesos – середній, проміжний] – форми рельєфу, які за величиною займають проміжне положення між формами макро- та мікрорельєфу (площа – декілька або десятки км2). Утворення М. зумовлене переважно екзогенними процесами. Приклади: окремі відроги хребтів, пасма і кряжі, долини малих річок, яри, балки.