МЕГАСИНКЛІНАЛЬ

[від гр. megas – великий, syn – разом, klino – вигинаю, нахиляю] – велика синкліналь простої будови, за розмірами співмірна з синклінорієм. В рельєфі М. виражена западиною, розміри якої: довжина – до 1000 км, ширина – перші сотні км. Поширені в епіплатформних орогенах.