МЕГААНТИКЛІНОРІЙ

[від гр. megas – великий, anti – проти, klino – гну, вигинаю] – складна гірсько-складчаста споруда, складена декількома антикліноріями і розділяючими їх синкліноріями, які утворюють у центральній частині підняття. Формується на завершальній стадії розвитку геосинклінальної (складчастої) системи. Синонім системи гірської.