МЕГААНТИКЛІНАЛЬ

[від гр. megas – великий, anti – проти, klino – гну, вигинаю] – велика антикліналь, за розмірами близька до антиклінорію, але на відміну від нього має відносно просту будову. Має довжину до 1000 км, ширину – перші сотні км. Характерна для епіплатформних орогенів.